Prima pagina-Prezentare-Servicii-Acte necesare-Fotografii-Contact
Cimitirul Sfinţii Mihail şi Gavril oferă spre concesionare locuri de înmormîntare. În cadrul Cimitirului Sfinţii Mihail şi Gavril se percep urmatoarele taxe de concesiune (închiriere) pentru locuri de veci, diferenţiate pe durată şi categorii:
Taxe concesiune locuri de veci începand cu 20.06.2013, tarife, costuri
Durata închirierii Categoria
Lux
Categoria
I-a
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
7 ani 2379 RON 1904 RON 1428 RON 714 RON
15 ani 2855 RON 2379 RON 1904 RON 1428 RON
25 ani 3569 RON 2855 RON 2142 RON 1665 RON
50 ani 4758 RON 3569 RON 2379 RON 1904 RON
100 ani 5948 RON 4758 RON 3569 RON 2379 RON
În cadrul Cimitirului Sfinţii Mihail şi Gavril se percepe următoarea taxă de întreţinere anuală pentru toate categoriile de locuri:
Categoria
Lux
Categoria
I-a
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
69 RON 69 RON 69 RON 69 RON
Plata taxei de întreţinere se face până cel târziu la sfârşitul lunii martie a anului pentru care se plăteşte.
Se mai percep următoarele taxe şi tarife:
Prestaţia Categoria
Lux
Categoria
Ia
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
Taxă înmormîntare 400 RON 400 RON 400 RON 400 RON
Taxă urgenţă înmormîntare 200 RON 200 RON 200 RON 200 RON
Taxă transfer loc de înmormîntare 100 RON 100 RON 100 RON 100 RON
Taxă închiriere capelă 200 RON 200 RON 200 RON 200 RON