Prima pagina-Prezentare-Servicii-Acte necesare-Fotografii-Contact
 
ACTE NECESARE
Pentru inmormantare
 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Contract de inchiriere a unui loc de inmormantare (original)
 • 3. Ultima factura care dovedeste plata taxei de intretinere la zi
 • 4. Adeverinta de inhumare (original)
 • 5. Certificatul de deces (original si copie)
Pentru depunere la capela
 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Contract de inchiriere a unui loc de inmormantare (original)
 • 3. Ultima factura care dovedeste plata taxei de intretinere la zi
 • 4. Adeverinta de inhumare (original)
 • 5. Certificatul de deces (original si copie)
 • 6. Actul de inbalsamare (original)
 • 7. Autorizatie de depunere la capela (original)-se elibereaza de catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI INSPECTIA SANITARA DE STAT din str. Spiru Haret nr 14 ,sector 1 ,tel. 021 3134844

Pentru constructii funerare
 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Contract de inchiriere a unui loc de inmormantare (original)
 • 3. Ultima factura care dovedeste plata taxei de intretinere la zi

Pentru transferul unui loc de inmormantare
 • 1. Act de concesiune (original)
 • 2. Contract de inchiriere a unui loc de inmormantare (original)
 • 3. Ultima factura care dovedeste plata taxei de intretinere la zi
 • 4. Carte de identitate ale persoanelor care detin actul de concesiune
 • 5. Carte de identitate ale persoanelor catre care se face transferul
 • 6. Cerere scrisa
Pentru succesiune
 • 1. Actul notarial in original si copie care atesta mostenitorul de drept pe numele caruia se intocmesc noile documente.
 • Pentru inhumare oseminte
  • 1. Act de concesiune (original)
  • 2. Contract de inchiriere a unui loc de inmormantare (original)
  • 3. Autorizatie de transport oseminte deshumare(de la cimitirul de unde se aduc osemintele)
  • 4. Autorizatie de reinhumare