Prima pagina-Prezentare-Servicii-Acte necesare-Fotografii-Contact
Cimitirul Sfinţii Mihail şi Gavril oferă spre concesionare locuri de înmormîntare. În cadrul Cimitirului Sfinţii Mihail şi Gavril se percep urmatoarele costuri de concesiune (închiriere) pentru locuri de inmormantare, diferenţiate pe durată şi categorii:
Costuri concesiune locuri de inmormantare începand cu 01.01.2022,
Durata închirierii Categoria
Lux
Categoria
I-a
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
7 ani* 3425* RON 2855* RON 2285* RON 1714* RON
10 ani** 3639 RON 3069 RON 2499 RON 1928 RON
15 ani 4283 RON 3426 RON 2855 RON 2285 RON
25 ani 5710 RON 4283 RON 3426 RON 2855 RON
50 ani 7138 RON 5710 RON 4283 RON 3426 RON
100 ani 8568 RON 7138 RON 5710 RON 4283 RON
*NUMAI PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE EXISTENTE

**NUMAI CU PREZENTAREA DOCUMENTELOR DE DECES

În cadrul Cimitirului Sfinţii Mihail şi Gavril se percepe un cost de întreţinere anuală pentru toate categoriile de locuri:
Categoria
Lux
Categoria
I-a
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
90 RON 90 RON 90 RON 90 RON
Plata acestei întreţineri se face până cel târziu la sfârşitul lunii martie a anului pentru care se plăteşte.
Se mai percep următoarele tarife:
Prestaţia Categoria
Lux
Categoria
Ia
Categoria
aIIa
Categoria
aIIIa
Servicii înmormîntare 900 RON 900 RON 900 RON 900 RON
Servicii înmormîntare cu urgenţă 1400 RON 1400 RON 1400 RON 1400 RON
Transfer loc de înmormîntare(prin notariat) pana la 01.08.2004 200 RON 200 RON 200 RON 200 RON
Transfer loc de înmormîntare dupa 01.08.2004 400 RON 400 RON 400 RON 400 RON